Brugklas

 Visietekst Brugklas

De Brugklas maakt de brug tussen basis en secundair. Je hoeft je getuigschrift lager onderwijs niet gehaald te hebben, we herhalen graag een aantal leerstofonderdelen uit het vierde en het vijfde leerjaar. Je krijgt dus toegang tot 1 B als het zesde leerjaar hebt gedaan of als je twaalf jaar oud bent (na het vierde of het vijfde leerjaar). Als je samen zit met leerlingen met dezelfde mogelijkheden, krijg je meer zelfvertrouwen, meer geloof in eigen kunnen. Je komt terecht in een kleine klasgroep van maximaal 12 leerlingen. Dat geeft je leraren de mogelijkheid om je persoonlijk te begeleiden.

1 Een warm nest om in te groeien

Een leerling die zich goed voelt op school, doet het beter. Teambuildingsmomenten bij de start van het schooljaar zorgen ervoor dat je elkaar beter leert kennen. Naar school gaan en je thuis voelen, is erg belangrijk. Over de middagkan je op school sporten, lezen, schaken, spelletjes spelen, kubben, … De klas heeft ook haar eigen theorie- en praktijklokaal. Leerlingen en leraren hebben hierbinnen hun eigen plekje om materialen op te bergen.

2 Gelijkwaardig partnerschap

Leerlingen zijn eigenaars van hun leerproces. De leraar begeleidt, coacht, leert, evalueert zichzelf en de leerlingen, toetst af aan de eindtermen, reflecteert en stuurt bij. Permanente evaluatie maakt heel wat extra leertijd vrij waardoor de overgang van basisschool naar secundair onderwijs verkleind wordt.

Op regelmatige basis zitten leerlingen samen met hun leraren om hun studieproces te bespreken in de klas en binnen de open klassenraad. Dit brengt de leerlingen tot inzicht in hun evolutie, welke verwachtingen worden gesteld en op welke manier dit proces doorlopen wordt. Duidelijke doelstellingen en verwachtingen bevorderen het welbevinden en het zelfbeeld van de leerlingen. Een kerngroep van leerkrachten biedt hiertoe de mogelijkheid.

De school werkt ook nauw samen met partners die vanuit bedrijven hun inbreng via gastcolleges en bedrijfsbezoeken doorgeven. De school en de bedrijfsleiders vinden niet enkel kennis belangrijk. Ook een correcte attitude staat centraal. Het SODA-attest in de B-stroom  en BSO (Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude) is een bijkomend attest, uitgereikt in samenspraak met het werkveld voor de leerlingen van de beroepsgerichte opleidingen.

3 Zelf actief ontdekken

GO! Erasmusatheneum Deinze werkt innovatief en verbetert voortdurend haar onderwijskwaliteit. Daarom kreeg het Erasmusatheneum Deinze als één van de 12 scholen in Vlaanderen opnieuw het Unesco-label vanaf 2015.

Het bundelen van aardrijkskunde, natuurwetenschappen, Nederlands, geschiedenis en wiskunde in één Project Algemene Vakken biedt heel wat mogelijkheden op gebied van geïntegreerd en vakoverschrijdend werken. Het creëert mogelijkheden om te vertrekken vanuit de leefwereld en interesses van de leerling zelf. Leerplandoelen en eindtermen worden permanent geëvalueerd en via het rapport gecommuniceerd. Op de evaluaties is er ruimte voor constructieve en waarderende feedback en zelfevaluatie.

Binnen de cluster Techniek - PO komt de leerling in contact met de verschillende beroepenvelden waaruit hij of zij vanaf het tweede jaar kan kiezen ( bouw, hout, elektriciteit, decoratie, ICT - office assistant, voeding - verzorging…)

Leerlingen hebben de keuze uit de module sport of de module taalvaardigheid. 

sport

Zijn die twee uren lichamelijke opvoeding voor jou lang niet genoeg? Met         de module sport steek je meteen twee uur extra sport op zak. Je krijgt             een gevarieerd sportmenu op je bord, afgestemd op jouw interesses! Vorig         schooljaar brachten de leerlingen van de optie sport bijvoorbeeld free run-        ning en boksen aan, waarrond 10 weken werd gewerkt. De module sport (2u) kan in combinatie met de module technologie (2u) 


taal en communicatie

Wil je je voorbereiden op de communicatie in de verzorgende of economische sector? Heb je nog wat ondersteuning nodig of wil je net extra uitgedaagd worden? Dan is de module taal en communicatie iets voor jou! De module taal en communicatie (2u) kan in combinatie met de module technologie (2u) 
 

 Leerlingen hebben in hun lokaal een eigen opbergruimte en alle materialen ter beschikking om hun opdrachten uit te voeren. Hiertoe krijgen ze zelf de verantwoordelijkheid om hun werk in te plannen en af te werken binnen een bepaalde termijn. Dit vraagt een gedegen planning vanuit de leraar en zijn clustervakken, een lerarenrooster en leerlingenrooster die op elkaars bezette en vrije momenten is afgestemd.

Op GO! Erasmusatheneum Deinze en in de Brugklas is er ruimte tot actief leren, fouten maken en bijsturen binnen een veilige, warme omgeving.

Brugklas

Eerste jaar van de eerste graad B-stroom

 

  optie taal en communicatie optie sport    

Algemeen gedeelte

28

28 PAV* Techniek *

Frans

2

2 aardrijkskunde Bouw (1)

levensbeschouwelijk vak

2

2 geschiedenis Hout (2)

lichamelijke opvoeding

2

2 natuurwetenschappen Elektriciteit (1)

muzikale opvoeding

1

1 Nederlands Informatie en Communicatietechnologie (ICT) (2)

Project Algemene Vakken *

13

13 wiskunde Voeding (1)

plastische opvoeding

2

2  

Plastische en decoratieve Technieken (1)

Techniek * 6 6    
Keuzegedeelte 4 4    
sport   2    
taal en communicatie 2      
techniek 2 2    
Totaal 32 32    
logo deinze