derde graad humane wetenschappen

derde graad

humane wetenschappen

Algemeen gedeelte

22/21

aardrijkskunde

1

biologie

1/0

chemie

1/0

Engels

2

Frans

3

fysica

1/0

geschiedenis

2

lichamelijke opvoeding

2

levensbeschouwelijk vak

2

natuurwetenschappen 0/2

Nederlands

4

wiskunde

3

 

 

Specifiek gedeelte

7

cultuurwetenschappen

3/4

gedragswetenschappen

4/3

 

 

Complementair gedeelte

3/4

cultuurwetenschappen 1/0
filosofie 2
gedragswetenschappen 0/1
toegepaste informatica 1**/1
   

Aantal lesuren per week

32

** Dit vormt voor deze richting een 33ste lesuur en is dus niet verplicht. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u een formulier waarop u aangeeft of uw zoon/dochter dit lesuur al dan niet zal volgen. 

lachende pubers