GORDELS/SODA

1.Waarom gordels?

Geef me … en ik leer het

Leerlingen zijn verschillend, hebben verschillende interesses, talenten en leren ook anders.

Elke werkgever droomt van een werknemer die stipts is, betrouwbaar, correct, altijd in orde, vakbekwaam én leergierig. Deze leerlingen deze attitudes aanleren, nemen we als school op.

We zien leerlingen als eigenaar van hun leerproces en willen dit voor hen zichtbaarder maken. We maken heel duidelijk welke attitude we willen zien, waar wij als school de leerling zien en waar de leerling en de ouder/opvoeder zichzelf/ hem plaatst.

De maatschappij is op zoek naar gedreven, jonge mensen die over de juiste attitudes beschikken: respect voor mensen en het materiaal waarmee ze werken, interesse voor het bedrijf/de organisatie/de samenleving, een ondernemende houding om de eigen ontwikkeling en de belangen van het bedrijf/de organisatie/de samenleving te bevorderen.

Als school en binnen de vakken worden er vakgebonden en vakoverschrijdende doelen nagestreefd. De gordels hebben tot doel deze zichtbaar te maken voor jongeren, zodat zij inzicht hebben in waar zij wel al sterk in zijn en waar zij nog aan kunnen werken. We doen dit samen met de jongere en de ouder/opvoeder omdat we er in geloven dat deze manier van samen werken en elkaar respecteren in functie van de jongere, het meest efficiënt is en het meest zijn doel bereikt.

2.Wat zijn de gordels?

De gordels worden onderverdeeld in 4 grote categorieën, naar analogie met de SODA-attesten die worden uitgereikt in BSO en Elektrische Installatietechnieken. 

Omdat leerlingen groeien doorheen de jaren, verwachten we ook meer doorheen de jaren. Dit wordt uitgedrukt in leerlijnen rond stiptheid – orde- discipline en attitude.

Het niveau van beheersing wordt eveneens opgedeeld in 4 categorieën. Er wordt bewust gekozen voor 4 gordels zodat een beslissing moet worden genomen gezien traditioneel vaak gekozen wordt voor de “middenweg”. De benaming gordels komt vanuit de judowereld waarbij een evolutie wordt gemaakt van witte naar zwarte gordel. We nemen als tussenstappen de oranje en de blauwe gordel.

Deze worden voorafgaand aan de klasgroepraad thuis ingevuld door leerling en opvoeder/ouder. Op de klasgroepraad bespreken ze dit onderling in de vorm van een peerevaluatie: in hoeverre schatten ze zichzelf in in verhouding met hoe anderen dit ervaren?

Dit wordt samengebald in een attitudeportfolio dat bijgehouden wordt door de begeleidende leerkracht.