KERNTEAM

Rond elke klas wordt gewerkt met een kernteam van leraren.

We bekijken de vakken die leraren mogen geven om zo te komen tot minder verschillende leraren die de leerlingen moeten leren kennen en omgekeerd. Zo heeft een regent twee tot drie vakken die hij of zij mag geven en boeten we niet in op onderwijskwaliteit. Concreet geeft bijvoorbeeld één leerkracht geschiedenis, Nederlands en Engels wat neer komt op 7 lestijden per week.

Ook dit is een onderdeel van het verkleinen van de breuk tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. Deze leerkrachten worden verder “geclusterd” rond de eerste drie jaren van het middelbaar en de laatste 3 waarbij er aandacht is voor de overgang tussen beide. Dit betekent dat je als leerling een leerkracht drie jaar aaneensluitend kunt hebben voor Nederlands. Op die manier hoef je niet elk jaar opnieuw te gaan wennen aan de manier van les geven, toetsen geven, de verwachtingen die gesteld worden,… Ook als ouder biedt dit meer mogelijkheden om de leerkrachten te leren kennen.