KLASOUDERRAAD

De vergaderingen van de klasouderraad brengen ouders en team samen rond de start van het schooljaar en alle mogelijke vragen die ouders daar rond hebben. In opvolging daarvan bespreken we de evolutie van de leerlingen in een open klassenraad. Een eindevaluatie op het einde van het schooljaar is een belangrijk moment om een blik terug te werpen in het kader van het komende schooljaar.