Visie + Missie

Een warm nest voor iedere leerling

GO! Erasmusatheneum Deinze zet in op een brede eerste graad. Dit houdt in dat alle leerlingen van het eerste jaar een basispakket krijgen van 28 lestijden. Via zelf te kiezen modules breid je je kennis en vaardigheden uit. Je kiest zelf uit: cultuur, Latijn, ondernemen, sport, technologie en wetenschappen. 

STEM krijgt hierbinnen een eigen plaats. De combinatie van de modules Technologie en Wetenschappen  vormt de STEM-klas. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics.  Dit wordt verder gezet in de hogere graden, waarin wij verschillende STEM-richtingen (Houttechieken, Industriële ICT, Accountancy & IT, Wetenschappen – Wiskunde,….) aanbieden.

om samen met iedere leerling

Leerlingen zijn eigenaars van hun leerproces. Op regelmatige basis zitten leerlingen samen met hun leraren om hun studieproces te bespreken in en buiten de klas. Leerlingen van de beroepsrichtingen maken deel uit van de open klassenraad. Dit bevordert het welbevinden en het zelfbeeld van de leerlingen. Doorheen het schooljaar engageren onze leerlingen zich om vrijwillig deel te nemen aan wedstrijden en olympiades in wetenschappen, technologie, techniek, filosofie en talen.

de ontwikkeling van iedere leerling

GO! Erasmusatheneum Deinze werkt continu aan de professionalisering van het personeel op alle niveaus. Onze oud-leerlingen getuigen van een kwalitatief sterke uitstroom. Hiertussen bevinden zich doctorandi, piloten, bedrijfsleiders, acteurs, zelfstandige elektrotechniekers, ingenieurs, leraren, journalisten, kunstschilders,…

actief waar te maken

Innoverend onderwijs

GO! Erasmusatheneum Deinze werkt innovatief en verbetert voortdurend haar onderwijskwaliteit. Daarom kreeg het Erasmusatheneum Deinze als één van de 12 scholen in Vlaanderen opnieuw het Unesco-label in 2015.

Kennis versus attitude

De school werkt ook nauw samen met intellectuele partners die vanuit bedrijven en hoger onderwijs/universiteiten hun inbreng via gastcolleges en bedrijfsbezoeken doorgeven. De school en de bedrijfsleiders vinden niet enkel kennis belangrijk. Ook een correcte attitude staat centraal. Het SODA-attest (Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude) is een bijkomend attest, uitgereikt in samenspraak met het werkveld voor de leerlingen van de beroepsgerichte opleidingen.

GO! Erasmusatheneum Deinze biedt een brede waaier aan studierichtingen binnen de onderwijsdomeinen cultuur en taal, economie en organisatie, welzijn en technologie en wetenschappen en technologie. Het volledige team begeleidt de leerling samen met zijn of haar ouders in het maken van de juiste studiekeuze.