Schoolreglement

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.

Om de papierberg te verkleinen, wordt het schoolreglement niet meer elk jaar voor elke leerling afgedrukt, maar via deze link digitaal ter beschikking gesteld.  Leerlingen die een papieren versie willen, kunnen deze via het secretariaat aanvragen.

Het schoolreglement is hetzelfde voor Campus Peter Benoit, Campus Volhardingslaan en Go! atheneum Erasmus De Pinte. Per campus kunnen leefregels verschillen, aangepast aan de leeftijd van de jongeren. Deze leefregels worden bepaald samen met de leerlingen en het pedagogisch team. 

Documenten

pdf bestandOnthaalbrochure leerlingen 2018-2019.docx.pdf (940 kB)