lessentabel 1 Erasmusklas

1 Erasmusklas

 van de eerste graad A-stroom

Basispakket              

28 uur

Aanvullende modules*

2 X 2 uren

keuze uit:

aardrijkskunde              

2

cultuur

2

Engels

2

wetenschappen

2

Frans                            

4

 

 

geschiedenis

1

Latijn

4

levensbeschouwelijk vak   

2

   

lichamelijke opvoeding

2

sport 2

muzikale opvoeding

1

wetenschappen

2

natuurwetenschappen

1

   

Nederlands

5

+ CLIL**

1

plastische opvoeding

1

logo deinze

techniek

2

wiskunde

5

 

 

 

 

* De mogelijke combinaties vindt u op de pagina modules in de eerste graad A

 

** CLIL staat voor content language and integrated learning. De leerstof van natuurwetenschappen wordt in het Frans herhaald om de spreekvaardigheid in het Frans te bevorderen. Het vormt een 33ste lesuur en is dus niet verplicht. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u een formulier waarop u aangeeft of uw zoon/dochter dit lesuur al dan niet volgt.