tweede graad voeding - verzorging

tweede graad

3 VV 4 VV

Algemeen gedeelte

12

12

Engels*

2

2

levensbeschouwelijk vak

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

project algemene vakken

6

6

 

 

 

Specifiek gedeelte

22

22

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Praktijk huishoudkunde/gezinstechnieken 5 5
Praktijk huishoudkunde/voeding 6 6
TV huishoudkunde/gezinstechnieken 6 6
TV huishoudkunde/voeding 2 2
     

Aantal lesuren per week

34

34