tweede graad voeding - verzorging

tweede graad

3 VV 4 VV

Algemeen gedeelte

12

12

Engels*

2

2

levensbeschouwelijk vak

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

project algemene vakken

6

6

 

 

 

Specifiek gedeelte

22

22

muzikale opvoeding

1

1

plastische opvoeding

2

2

huishoudkunde/gezinstechnieken 11 11
huishoudkunde/voeding 8 8
     

Aantal lesuren per week

34

34