2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar

In de Brugklas krijg je een zicht op je verdere mogelijkheden in de B-stroom. Binnen het vak Techniek maak je kennis met Hout, Informatica, Voeding, Elektriciteit en Bouw. Op basis van deze ervaringen maak je in het tweede jaar een keuze uit de beroepenvelden. Het biedt ook de mogelijkheid om door te starten in het eerste jaar van de A-stroom.

Vakken zoals Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis,... worden projectmatig aangeboden.  De basisvorming wordt aangevuld met vakken specifiek aan de richting. Hieronder vind je de vakken waarvoor je gedurende de twee jaar van de eerste graad kiest:

 

Tweede jaar

van de eerste graad B-stroom

Basispakket

16 uur

Keuzegedeelte

18

Frans

2

Beroepenveld decoratie - hout 

levensbeschouwelijk vak

2

decoratietechnieken

9

lichamelijke opvoeding

4

hout

9

Project Algemene Vakken

8

 

 

Plastische opvoeding

1

Beroepenveld decoratie – kantoor & verkoop 

 

 

decoratietechnieken

9

 

 

ondernemen

6

 

 

Taalvaardigheid atelier

2

       
    Beroepenveld decoratie - voeding & verzorging  
    verzorgings-/huishoudtechnieken 9
    decoratietechnieken 9
 

 

logo deinze