Communicatie & Media

derde graad Communicatie & Media
 

5 CoM

6 CoM

Algemeen gedeelte

15

16

aardrijkskunde

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

levensbeschouwelijk vak

2

2

natuurwetenschappen   1

Nederlands

3

3

wiskunde

2

2

 

 

 

Specifiek gedeelte

19

19

Engels 1 1
Frans 1 1

Duits

3

3

kunstgeschiedenis

2

2

blokstage

 

2 weken

public relations

10

10

toegepaste psychologie

 2

2

     

Aantal lesuren per week

34

35

 

Onthaal & Public Relations