Derde graad Elektrische Installatietechnieken

derde graad  elektrische installatietechnieken
 

5 EIT

6 EIT

Algemeen gedeelte

15

16

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

geschiedenis

1

1

levensbeschouwelijk vak

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen   1

Nederlands

3

3

wiskunde

2

2

 

 

 

Specifiek gedeelte

17

17

elektriciteit project (elo)

6

6
elektriciteit project (eli) 6 6

elektriciteit theorie

5

5

Blokstage

3 weken

4 weken

 

 

 

Complementair gedeelte

2

2

Bedrijfsbeheer

2

2

     

Aantal lesuren per week

34

35

 

EE