Droomstad Deinze 2070

  • 20 april 2021

De leerlingen niet confessionele zedenleer van 3 en 4 ASO hebben via het project 'Leven en publieke ruimte' een creatief voorstel geformuleerd voor de publieke ruimte in hun droomstad Deinze anno 2070. Mevrouw Wauters en mevrouw Vanderheyden brachten deze bijdrages naar het stadhuis en werden ontvangen door beleidsmedewerkster mevrouw L. Hauttekeete, schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw B. Van Thuyne en niemand minder dan burgemeester J. Vermeulen in hoogst eigen persoon (zie foto in bijlage).

Zij zijn de leerlingen dankbaar voor hun deelname (die niet zo evident was in deze bijzondere tijden). Dit mag onder andere blijken uit de drie waardebons van samen 75€ die ze gewonnen hebben. Deze worden na het paasverlof eerlijk verdeeld over de deelnemende klassen in de vorm van een -coronaproof- traktatie.

Jullie kunnen al hun werken bekijken en bewonderen via de website:
https://goedgezegd.deinze.be/nl-BE/projects/beleidsplan-ruimte-1

Over een paar maanden wordt er ook een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor architecten- en studiebureau's over diezelfde publieke ruimte in Deinze in 2070.
Deze voorstellen zullen hen ter inspiratie getoond worden.Droomstad Deinze