GESPREIDE EVALUATIE

In het eerste jaar A, de B-stroom en BSO worden leerplandoelen en eindtermen gespreid geëvalueerd.

Dit betekent dat we kiezen om in het eerste jaar A geen examens af te nemen. Het verwerken van grotere pakketten leerstof is belangrijk in het kader van de doorstroom naar het hoger onderwijs. Gespreide evaluatie maakt heel wat extra leertijd vrij (6 weken) die gaat naar een grondige verwerking van de leerstof en het werken aan leren leren.

In het eerste jaar A bouwen we verder op de grote toetsen die de leerlingen kregen in de basisschool. We bouwen dan verder aan het maken van een grondige planning en het verwerven van een goede leermethode die voorafgaat aan het maken van examens.

In de klas, op taken, toetsen en op het rapport wordt er veel aandacht besteed aan constructieve en waarderende feedback en zelfevaluatie.