Humane Wetenschappen

Mensen zijn ons ding!

In de richting Humane Wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

De lessen

Binnen de gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de pedagogie. Vragen die je tijdens deze lessen beantwoordt zijn bijvoorbeeld: Welke plaats heeft een kind in deze samenleving? Hoe verloopt de ontwikkeling van een mens? Hoe functioneren mensen in relaties met elkaar en in organisaties?

In cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Zo maak je kennis met onder andere economie, politiek, recht, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.

Binnen cultuur- en gedragswetenschappen maken de leerlingen kennis met ‘onderzoekscompetenties’. Dit houdt in dat ze via een sterk geleid stappenplan alle onderdelen van ‘onderzoeken’ onder de knie krijgen: hoe stel ik een goede onderzoeksvraag op, welke onderzoeksmethodes bestaan er allemaal, welke bronnen gebruik ik best, hoe kan ik best rapporteren, ...

Ervaringen, observaties, bewustwordingen en kritisch nadenken leiden tot een be- ter zicht op de samenhang van cultuurverschijnselen met de samenleving waarin ze functioneren.

Onze leerlingen uit de humane wetenschappen zien we afstuderen als bachelor sociaal werk, master in de psychologie, bachelor leraar lager onderwijs,...