Humane Wetenschappen derde graad

Humane Wetenschappen

Mensen zijn ons ding!

In de richting Humane Wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

De lessen

De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de pedagogie. Vragen die je tijdens deze lessen beantwoordt zijn bijvoorbeeld: Welke plaats heeft een kind in deze samenleving? Hoe verloopt de ontwikkeling van een mens? Hoe functioneren mensen in relaties met elkaar en in organisaties?

In het vak cultuurwetenschappen bestuderen ze cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Zo maken ze kennis met onder andere economie, politiek, recht, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.

Ervaring, observatie, bewustwording en kritisch nadenken leiden tot een visie op de samenhang van cultuurverschijnselen met de samenleving waarin ze functioneren.

Wat kan je met een diploma Humane Wetenschappen doen?

Het is geen opleiding die op bepaalde beroepenvelden gericht is, maar een algemeen vormende richting. Na humane wetenschappen ben je aangewezen op verdere studie. Dat kan zowel een professionele bacheloropleiding zijn als een academische, gevolgd door een master.

Studies in de sociale, politieke, pedagogische, psychologische, geschiedkundige, paramedische en culturele sector, de bestuurskunde, de communicatiewetenschappen, … zijn voor de hand liggend. Ook criminologie en rechten behoren tot de mogelijke vervolgopleidingen.