Latijn

Latijn laat je schitteren!

Is het land van de klassieke oudheid met zijn duurzaam Latijn, met zijn roerig relaas en zijn wegen die wijzen naar het schatplichtige heden jouw favoriete stek? Blijven talen jou boeien en uitdagen tot meer? Ben je een analytisch denker en vind je ook je weg in de wetenschappen? Dan vind ook jij je gading binnen de richting Latijn en zijn verschillende modules.

De lessen

Vandaag leven we meer dan ooit in een flitsende beeldencultuur. Slechts enkele beelden kunnen maken of kraken. In de tweede graad leren we hoe de Romeinse Public Relations - machine draaide. We laten je kennismaken met de vinnigste PR-werken van de Latijnse taal en gaan op zoek naar beeldvorming, maar ook naar de communicatieve functie van gebouwen en monumenten.

We leven vandaag ook in een prestatiegerichte maatschappij met een groeiend individualisme en radicalisering. Hoe gingen de Romeinen om met dergelijke problemen? Wat voorzag hun wetgeving? Welke antwoorden bood de filosofie vanuit het stoïcisme en het epicurisme? Zijn die oplossingen nog toepasbaar? Latijn opent de dialoog met de tijd over tal van actuele onderwerpen en leert de student argumenteren dankzij de studie van filosofie, het Romeins recht en de retorica. Latijn is immers veel meer dan enkel ... Latijn!

Binnen het vak Latijn maken de leerlingen ook kennis met ‘onderzoekscompetenties’. Dit houdt in dat ze via een sterk geleid stappenplan alle onderdelen van ‘onderzoeken’ onder de knie krijgen: hoe stel ik een goede onderzoeksvraag op, welke onderzoeksmethodes bestaan er allemaal, welke bronnen gebruik ik best, hoe kan ik best rapporteren, ...

Latijn bereidt je voor op het hoger onderwijs, wat je ook kiest! Vertaler-tolk, de toeristische sector, rechten, de wetenschap of de medische wereld...