Latijn derde graad

Latijn

Latijn laat je schitteren!

Ben je niet vlug tevreden? Wil je de lat hoog leggen? Smacht je naar detail, inhoud en finesse? Is het land van de klassieke oudheid met zijn duurzaam Latijn, met zijn roerig relaas en zijn wegen die wijzen naar het schatplichtige heden jouw favoriete stek?

De lessen

Vandaag leven we meer dan ooit in een flitsende beeldencultuur. Slechts enkele beelden kunnen maken of kraken. In de derde graad leren we verder hoe de Romeinse Public Relations - machine draaide. We laten je kennismaken met de vinnigste PR-werken van de Latijnse taal en gaan op zoek naar beeldvorming, maar ook naar de communicatieve functie van gebouwen en monumenten.

We leven vandaag ook in een prestatiegerichte maatschappij met een groeiend individualisme en radicalisering. Hoe gingen de Romeinen om met dergelijke problemen? Wat voorzag hun wetgeving? Welke antwoorden bood de filosofie vanuit het stoïcisme en het epicurisme? Zijn die oplossingen nog toepasbaar? Latijn opent de dialoog met de tijd over tal van actuele onderwerpen en leert de student argumenteren dankzij de studie van filosofie, het Romeins recht en de retorica. Latijn is immers veel meer dan enkel ... Latijn!

Latijn is dé richting die studenten voorbereidt op het hoger onderwijs, wat je ook kiest! Vertaler-tolk, de toeristische sector, rechten, de wetenschap of de medische wereld... Latijn is een grote duw in de rug en je hebt aardig wat streepjes voor op anderen dankzij je getrainde geheugen, je inzicht in taalstructuur en je snedige welsprekendheid! Kortom, Latijn is ... een must!

In de derde graad kan je een optie kiezen binnen de richting Latijn. Ben je een talenknobbel en wil je dit combineren met je talent voor Latijn, dan kies je best voor de richting Latijn - Moderne talen. Ben je eerder wetenschappelijk en wiskundig ingesteld, dan kies je binnen de richting voor Latijn - Wetenschappen of Latijn - Wiskunde.