Leerbegeleiding

Studie- en leerbegeleiding

Wij staan klaar om je te begeleiden naar en tijdens je studieloopbaan. Een ervaren team van klasleraren en leerbegeleiders biedt je begeleiding op maat. Je staat er niet alleen voor, samen halen we er het beste uit!

studiebegeleiders

Contacteer de studiebegeleiders (lerarenteam en leerbegeleiders) voor hulp in het bijschaven van je studie- en examenvaardigheden. Dit gebeurt op klassikaal vlak door de vakleerkracht. Hij is expert in zijn vak en staat op de eerste lijn inzake leren leren. Hij leert je verschillende technieken die aansluiten op jouw leerstijl.

huiswerkklas

In de huiswerkklas (eerste jaar) ga je zelfstandig aan het werk en krijg je begeleiding inzake organisatie, planning en verwerking van de leerstof naargelang jouw noden.

leerbegeleiders

Vraag de leerbegeleiders om hulp inzake:

• studiekeuze, heroriëntering, studieloopbaan,... Advies over de verschillende studierichtingen, vervolgopleidingen, mogelijkheden op de arbeidsmarkt,... We werken met studiekeuzedossiers waarin leerlingen, ouders en team betrokken worden om een onderbouwde keuze te maken.

• studievaardigheden: studiemethode, planning, leren leren,...

• examenvaardigheden: advies inzake examenplanning, zelfevaluatie, feedback na de examens,...

• problemen met motivatie, concentratie, uitstelgedrag,...

• faalangst, examenangst, spreekangst,...

• studeren in een bijzondere situatie: Studie en topsport, studeren met een leerstoornis, studeren met een functiebeperking,...

• welbevinden van de leerling: psychologische ondersteuning, omgaan met studiestress, faalangst, sociale vaardigheden, overspannen zijn, weinig (zelf)vertrouwen hebben, ......

sticordimaatregelen

GO! Erasmusatheneum Deinze zorgt er voor dat onderwijs toegankelijk is voor leerlingen met een functiebeperking of leerstoornis. In overleg met de leerling, ouders en het team worden flexibiliteitsmaatregelen vastgelegd die kaderen binnen het M-decreet, zogenaamde STICORDI (Stimuleren, Compenseren, Remediëren en Dispenseren).

De leerbegeleiders staan in nauw contact met het CLB en gespecialiseerde instanties om een traject naar jouw maat en behoefte uit te werken. Als school worden we ondersteund door team Kolibrie. Zij hebben een brede expertise in ontwikkelingsstoornissen, socio-emotionele ontwikkeling, leerstoornissen,…