Schoolreglement

Waarden en normen benaderd vanuit gezond boerenverstand

Samen leven doen we vanuit onze basiswaarden waar respect en gelijkwaardigheid hoog gerangschikt staan. Vanuit ons gezond boerenverstand bepalen we wat respect, betrokkenheid, gelijkwaardigheid, ... betekent voor elke partner binnen die samenwerking. Hierdoor hebben we geen waslijst van regels nodig. 

Het schoolteam engageert zich om een sfeer van vertrouwen en verbondenheid te creëren. Leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) engageren zich om de leefregels en afspraken na te komen. Voor het omgaan met overtredingen op het schoolreglement en de leefregels hanteert de school het vierlademodel. Het model biedt een helder onderscheid van overtredingen in 4 categorieën met verschillende mogelijke opvolgingen van de overtreding die ingeschakeld worden op maat van de leerling. 

Belangrijk is dat er niet steeds straffend wordt opgetreden. De hoofdbedoeling moet steeds zijn om leerlingen tot inzicht te laten komen en te komen tot positief gedrag. In de vier laden streven we daarom naar een breed gamma van acties die we kunnen ondernemen, afgestemd op de leerling met wie we werken. Dat betekent dat we niet iedereen op dezelfde manier opvolgen. Elk individu is uniek, heeft zijn eigen rugzak en moet soms op een andere manier aangepakt worden.

 

                    D

I

S

C

I

P

L

I

N

E                   

1 ERNSTIG/ZWAAR

INCIDENTEEL

STRAF ALS SIGNAAL

GEEL

Bvb. wapenbezit, brandstichting, stelen

4 ERNSTIG/ZWAAR

FREQUENT 

HERSTEL EISEN

ROOD

Bvb. pesten, spijbelen, vechten

2 NIET ERNSTIG/STOREND

INCIDENTEEL

WAARSCHUWEN          

GROEN

Bvb. 1 keer te laat, blikje op de grond gooien, onbeleefde opmerking

3 NIET ERNSTIG/STOREND

FREQUENT

AANLEREN/TRAINEN

BLAUW

Bvb. materiaal niet bij, GSM niet functioneel gebruiken in de les, trekken en duwen,…

      O N D E R S T E U N I N G

Het model biedt een consequente opvolging. Een leerling die bijvoorbeeld heel veel gedrag vertoont dat we binnen de blauwe categorie plaatsen, kan niet door dit gedrag in rood of geel een opvolging krijgen. (Je zet een leerling niet onder een tuchtcontract dat kan leiden tot een definitieve uitsluiting omwille van het herhaaldelijk niet bij hebben van zijn materiaal bijvoorbeeld). Een maatregel zoals een Blikopener (werkstraf in OCMW of Groendienst) of een motivatiekaart kan wel in verschillende lades zitten.

Het laat de school daarnaast toe om ook geïndividualiseerd en situatiegebonden op te volgen. Het zorgt voor een veilig klimaat voor het schoolteam, alsook voor de leerlingen en de ouder(s)/opvoeder(s). Het schoolreglement en de leefregels worden door het ganse schoolteam toegepast. Daarnaast maakt ook de vakleerkracht afspraken met de leerlingen binnen zijn klas. Deze kunnen niet tegenstrijdig zijn met de leefregels en het schoolreglement.

Het schoolreglement

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.

Om de papierberg te verkleinen, wordt het schoolreglement niet meer elk jaar voor elke leerling afgedrukt, maar via deze link digitaal ter beschikking gesteld.  Leerlingen die een papieren versie willen, kunnen deze via het secretariaat aanvragen.

Het schoolreglement is hetzelfde voor Campus Peter Benoit en Campus Volhardingslaan. Per campus kunnen leefregels verschillen, aangepast aan de leeftijd van de jongeren. Deze leefregels worden bepaald samen met de leerlingen en het pedagogisch team.

pdf bestandOnthaalbrochure leerlingen 2022 - 2023 (1.47 MB)