Visie + Missie

School voor Eigentijds Onderwijs op maat van jou!  

                                               

Een warm nest door hoge toegankelijkheid

De kleinschaligheid van onze school garandeert het VIP-principe van het Gemeenschapsonderwijs.  We gaan efficiënt om met onze middelen en werken in klassen tot 22 leerlingen in het eerste jaar.

Leraren, opvoeders, directie, leerbegeleiding,… zijn vlot aanspreekbaar, zowel persoonlijk, telefonisch als via smartschool. Op smartschool kan je als ouder en leerling laagdrempelig communiceren met het team, vind je cursusmateriaal terug, aanvullende oefeningen, je rapport, de digitale schoolagenda, je studiekeuzeportfolio en je attituderapport (gordels/SODA). We verwachten vanuit leerlingen dat ze dit dagelijks consulteren. Van ouders verwachten we regelmatige consultatie, gezien briefwisseling, communicatie vanuit de klas, cijfers,… hierop worden gecommuniceerd. Vanuit het team kan je binnen de werkweek een antwoord verwachten.

Een warm nest door warme vaklokalen

GO! Erasmusatheneum Deinze werkt innovatief en verbetert voortdurend haar onderwijskwaliteit. Daarom kregen we als één van de 12 scholen in Vlaanderen opnieuw het Unesco-label in 2015. Flipping the classroom, activerende directe instructie (ADI), ingeroosterde projectwerking, huiswerkklas, ... zijn daar uitingen van. Een uitgebreide infrastructuur maakt dit mogelijk: een wetenschapslabo, kookklas, techniekatelier, PO-decoratie-atelier,….

Leerlingen hebben les in warme vaklokalen. We kiezen voor vaklokalen omdat deze lokalen ingericht worden in functie van het vak met bijvoorbeeld een tijdlijn geschiedenis, de vervoegingen van Frans, een actuabord in economie,... De beweging die leerlingen krijgen door te verhuizen van lokaal, zorgt ook voor een kort bewegingsmoment dat de bloedcirculatie en hersenwerking stimuleert.

Vaklokalen zijn ingericht met ergonomisch meubilair gemaakt om zowel staand als zittend les te volgen. Een betere bloedcirculatie verhoogt het zuurstofgehalte in de hersenen en dus ook de mogelijkheid tot leren.

Een warm nest door gerichte groepsactiviteiten

Leerlingen brengen heel wat tijd door op onze school. Daarom is het belangrijk dat ze zich daar ook goed voelen. We steken gericht groepsactiviteiten in bij het begin van het schooljaar; we pakken conflicten en pesterijen snel aan en volgen kort op door het volledige team. Hierdoor ontstaat een positief en warm leefklimaat met duidelijke leefregels. We kiezen hierbij voor het gezonde boerenverstand: we weten dat je niet met je schoenen op de stoel zit, dat je iemand niet uitscheldt,… We verkiezen deze aanpak boven een waslijst van regeltjes waarbij het een sport wordt om een lacune te vinden…

Over de middag wordt gevoetbald, pingpong gespeeld, gepraat, spelletjes gespeeld, gelezen, … Hiertoe zijn sportterreinen ter beschikking naast een MEGA-lokaal op elke campus (Make – Erasmus – Great: een lokaal voor leerlingen, ouders en teamleden waarin kan vergaderd, gewerkt, gestudeerd, gelezen, geschaakt,… worden).

Teambuildingsmomenten bij de start van het schooljaar zorgen ervoor dat je elkaar beter leert kennen. In het eerste jaar gaan de leerlingen van beide campussen op geïntegreerde werkperiode naar Genk (vergelijkbaar met bos-, zee- en andere klassen in de basisschool), leerlingen gaan samen op sportdag, spelen een welkomspel op de eerste schooldag, gaan in het vierde jaar met ASO, BSO en TSO op Londenreis, in het vijfde jaar op inleefreis WOI naar Ieper, in het zesde jaar op eindejaarsreis naar de Provence en in het zevende jaar op Valenciareis.

Een warm nest door evaluatie die gericht is op feed-back, feed-up en feed-forward

In het eerste jaar worden leerplandoelen en eindtermen gespreid geëvalueerd en gecommuniceerd via het traditionele rapport. Op de evaluaties is er ruimte voor constructieve en waarderende feedback (hoe heb je het gedaan), feed-up (waar moet je naartoe), feed-forward (hoe doe je dat) en zelfevaluatie. Leerlingen moeten weten waar ze staan; waar ze reeds goed in zijn, waaraan ze nog kunnen werken en hoe ze dit moeten doen. 

Gespreide evaluatie (geen examens organiseren in het eerste middelbaar A- en B-stroom) maakt heel wat extra leertijd vrij (zes lesweken) waardoor de overgang van basisschool naar secundair onderwijs verkleind wordt. In de tweede en derde graad ASO en TSO wordt blijvend gewerkt aan het verwerken van grotere leerstofpakketten, noodzakelijk in het hoger onderwijs (universiteit, hogeschool, HBO,…). In een opstapje hier naartoe, worden de eerste examens georganiseerd in het tweede leerjaar A waarbij feed-back centraal staat, zodat de vaardigheden inzake plannen en leren leren worden bijgewerkt waar nodig.

Vanuit een gelijkwaardig partnerschap ontdekken we samen jouw toekomst

GO! Erasmusatheneum Deinze biedt een brede waaier aan studierichtingen binnen de onderwijsdomeinen Taal en Cultuur, Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Het volledige team begeleidt leerlingen en ouders samen in het maken van de juiste keuze met een intensieve onderwijsloopbaanbegeleiding onder leiding van de leraren levensbeschouwelijk vak. Dit traject wordt opgevolgd in een portfolio dat leerlingen doorheen hun schoolcarrière meenemen en digitaal toegankelijk is.

In de  brede eerste graad krijgen alle leerlingen van het eerste jaar een basispakket van 28 lestijden. Via zelf te kiezen modules verkennen, versterken en verdiepen leerlingen interesses, talenten en vaardigheden binnen heterogene groepen.

Vanuit een gelijkwaardig partnerschap ontdekken we samen jouw vorderingen op schools en socio-emotioneel vlak:

GORDELS EN SODA

Geef me … en ik leer het

Leerlingen zijn verschillend, hebben verschillende interesses, talenten en leren ook anders.Elke werkgever droomt van een werknemer die stipt is, betrouwbaar, correct, altijd in orde, vakbekwaam én leergierig. Leerlingen deze attitudes aanleren, nemen we als school op.

We zien leerlingen als eigenaar van hun leerproces en willen dit voor hen zichtbaarder maken. We maken heel duidelijk welke attitude we willen zien, waar wij als school de leerling zien en waar de leerling en de ouder/opvoeder zichzelf/ hem plaatst. De gordels worden onderverdeeld in 4 grote categorieën, naar analogie met de SODA-attesten die worden uitgereikt in BSO en Elektrische Installatietechnieken.

Vanuit een gelijkwaardig partnerschap ontdekken we samen jouw vorderingen op schools en socio-emotioneel vlak:                                                                                

KLASGROEPRAAD

Als we als school de leerlingen willen laten leren voor het leven, dan moeten we ze stimuleren om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Hierdoor worden de leerlingen mee verantwoordelijk voor de sfeer in en de werking van de klasgroep. In de klasgroepraad bespreken de leerlingen en leraar op regelmatige basis (afhankelijk van de graad en de noodzaak) de agendapunten: waar werkpunten zitten (conflicten binnen de klas, pesterijen, wil om deel te nemen aan initiatieven zoals de Warmste Week, Schrijf-ze-Vrij-dag,…), welke mogelijke voorstellen er zijn naar schoolwerking (bvb. leefregels, inrichting speelplaats,  regeling gebruik voetbalvelden, organisatie 100 dagen), het attitudeportfolio (gordels of SODA),…

Vanuit een gelijkwaardig partnerschap ontdekken we samen jouw vorderingen op schools en socio-emotioneel vlak:

OPEN KLASSENRAAD

Als leerling heb je recht op informatie en op een eigen mening over jouw leren. Je bent mee verantwoordelijk voor je leertraject. We willen je duidelijk maken dat standpunten en beslissingen over jouw leerproces in een team van leraren genomen worden. We willen jou en je ouder(s) ook de mogelijkheid geven om deel te nemen aan dit proces omdat we dit zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. We geloven dat deze manier van werken en elkaar respecteren, in functie van de jongere, het meest efficiënt is en doelgericht werkt.

vanuit een gelijkwaardig partnerschap participeren:

MEGA-TEAM

Een kind opvoeden is niet alleen het werk, de taak of de verantwoordelijkheid van de ouders of van de school, maar van hen beiden en zelfs voor een belangrijk deel van de ruimere omgeving; van de samenleving. School en thuis maken beiden deel uit van de leefwereld van het kind en kunnen het verschil maken.

De betrokkenheid van ouders op school speelt een grote rol om goede schoolresultaten te behalen, om het welbevinden van het kind te verhogen, de ontwikkelingsmogelijkheden te benutten, … Als ouder ben je welkom op de open klassenraad, op het oudercontact, om mee na te denken over schoolbeleid, te ondersteunen op activiteiten, … Omdat leerlingen van het secundair volwaardige partners zijn, maken zij deel uit van dit MEGA-team. Hieruit zijn initiatieven gekomen rond de verkiezingen, gedichtendag, …

Samen leren en samen leven

GO! Erasmusatheneum Deinze organiseert zich in heterogene groepen per leerjaar of per graad. Leerlingen die iets trager leren, groeien op hun tempo mee. Kinderen die sneller leren, worden verder uitgedaagd door leefgroepgenoten. We leren samen en met elkaar.

Samen leven doen we vanuit onze basiswaarden waar respect en gelijkwaardigheid hoog gerangschikt staan. Vanuit ons gezonde boerenverstand bepalen we wat respect betekent voor elke partner binnen die samenwerking. Hierdoor hebben we geen waslijst van regels nodig. Daarbij hanteren we het 4-lademodel, wat inhoudt dat we op zoek gaan naar manieren om een bepaald gedrag en een bepaalde houding aan te nemen, wat verschillend kan zijn van leerling tot leerling en waarbij sanctioneren niet gelijk is aan straf.

                  

Een warm nest waarin we binnen

een gelijkwaardig partnerschap met ouders en opvoeders

samen leren en samen leven.

drieluikfolder 2019 - 2020
drieluikfolder pagina 2