OPEN KLASSENRAAD

1.Waarom open klassenraad?

Als leerling heb je recht op informatie en op een eigen mening over jouw eigen leren. Als school vinden we jouw leren erg belangrijk en willen we jou mee verantwoordelijk maken voor je leertraject. We willen je duidelijk maken dat standpunten en beslissingen over jouw leerproces in een team van leraren genomen worden. We willen jou en je ouder(s) ook de mogelijkheid geven om deel te nemen aan dit proces omdat we dit zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. We geloven dat deze manier van werken en elkaar respecteren, in functie van de jongere, het meest efficiƫnt is en doelgericht werkt.

2.Wat bespreken we op deze klassenraad?

  • welke zijn jouw werk- en goede punten?

  • welk doel heb je al bereikt?

  • waar moet je nog meer op oefenen en waarom?

  • welk engagement verwachten we van jou?

  • Welke attitude en werkijver is hiervoor nodig?

  • wat verwacht je van ons als ondersteuning?

3.Hoe verloopt deze klassenraad?

Deze klassenraad verloopt in een open communicatie. Je komt binnen en luistert naar wat de leraren en directie over jou vertellen. Op het scherm staat jouw rapport geprojecteerd. Intussen mag je noteren. Op dat ogenblik neem jij niet deel aan de bespreking. Je bent toehoorder of waarnemer. Je wacht tot alle leraren uitgesproken zijn en je het woord krijgt van de directie of leerbegeleider. Op dat ogenblik mag je je mening geven en vragen stellen.

De leraren en directie zullen over jou in derde persoon spreken (hij/zij). De directie vertaalt wat de leraren zeggen naar jou. De leraren zullen over jou spreken, niet tegen jou. Dit om jouw gevoel van veiligheid te waarborgen. Een rechtstreekse aanspreking is vaak (te) confronterend.

Na deze eerste open klassenraden zullen we je vragen wat jouw gevoel hierbij was en of alles duidelijk is voor jou.

Het verslag wordt rechtstreeks ingeput in jouw rapport onder klassenraadcommentaar zodat je deze kan opfrissen wanneer nodig.

In de les PAV of Nederlands, afhankelijk van de onderwijsvorm waarin je zit, word je voorbereid op de open klassenraden, waar zowel jouw resultaten als attitude worden besproken. In je attitudeportfolio ga je na waar je jezelf scoort op gebied van SODA/gordels.