Oproep kandidaten ter coöptatie voor de schoolraad

  • 12 januari 2021

Geachte

 

Dit schooljaar worden nieuwe schoolraden verkozen voor de volgende 4 jaar. Op 1 april 2021 treden ze in werking, maar daar gaat een hele kiesprocedure aan vooraf.

Vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus kunnen zich kandidaat stellen.

Deze verkiezing is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, leerlingen,  meerderjarige cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken. Een schoolraad overlegt immers met de directeur en geeft advies.

Tot uiterlijk 1 februari 2021 kunnen personen uit sociale, economische en culturele milieus zich kandidaat stellen voor coöptatie.

Van 26 februari tot en met 10 maart vinden de coöptatieverrichtingen plaats.


Meer info vindt u via deze link:

Om je kandidatuur in te dienen gebruik je het formulier KR1 (in bijlage). Dit stuur je terug naar:

T.a.v. Susan De Coninckdocx bestandKR1 Kandidaatstelling (82 kB)pdf bestandKR1 Kandidaatstelling (140 kB)

Voorzitter kiesbureau

Volhardingslaan 11

9800 Deinze