Studierichtingen

Samen jouw toekomst ontdekken

GO! Erasmusatheneum Deinze biedt een brede waaier aan studierichtingen binnen de onderwijsdomeinen

  • economie en organisatie, 
  • klassieke talen
  • maatschappij en welzijn
  • moderne talen
  • STEM
  • wetenschappen 

Studiekeuze verloopt op GO! Erasmusatheneum Deinze onder begeleiding. Een positieve studiekeuze werkt motiverend, legt talenten en interesses bloot en verhoogt het welbevinden van de leerlingen en ouders. Heel wat informatie en interessetests vind je op www.onderwijskiezer.be

Elke inschrijving gaat dan ook gepaard met een persoonlijk gesprek waarop we hier dieper in gaan. Inschrijven van op afstand doen we vanuit dit standpunt niet.

In de eerste graad maken de leerlingen kennis met alle onderwijsdomeinen via de VVV-modules, waardoor ze al geproefd hebben van de mogelijkheden in de tweede graad. Wij werken daarbij met behulp van een studiekeuzedossier waarmee leerlingen begeleid worden door de leraren levensbeschouwelijke vakken en de leerbegeleiding. Leerlingen proeven ook van de mogelijke richtingen op een doedag en op bezoek tijdens de Beroepenbeurs. Op de opendeuravond wordt een infomoment georganiseerd om de structuur van de tweede en derde graad verder toe te lichten.

Alle richtingen binnen ASO, BSO en TSO hebben een lessentabel die opgedeeld is in drie delen:

• een algemeen gedeelte
• een specifiek gedeelte en
• een complementair gedeelte.

Het algemeen gedeelte is voor alle leerlingen van dat leerjaar en die onderwijsvorm. Het specifiek gedeelte zijn de uren eigen aan de studierichting, bijvoorbeeld Elektriciteit, Latijn, praktijk hout. Het complementair gedeelte vult de school vrij in en kan enkel meegenomen worden in deliberatie als deze lestijd gebruikt wordt om het opgelegde leerplan af te werken. Zo kan je bijvoorbeeld een extra uur wiskunde krijgen maar geen extra leerstof.

Het algemeen gedeelte wordt doorheen de jaren kleiner: in het eerste jaar zijn dat 28 lesuren, in het tweede jaar  zijn dat er 26, in de tweede graad zijn dat er 24 voor ASO, in BSO zijn dat 10 tot 12 lesuren en in TSO 17 lesuren gemiddeld.