1 Latijn

Eerste jaar Latijn

Eerste jaar Latijn

van de eerste graad A-stroom

 

Basispakket

28 uur

Aanvullende modules*

2 X 2 uren

keuze uit:

aardrijkskunde

2

Latijn

4

Engels

2

 

 

Frans

4

 

 

geschiedenis

1

 

 

levensbeschouwelijk vak

2

 

 

lichamelijke opvoeding

2

 

 

muzikale opvoeding

1

 

 

natuurwetenschappen

1

 

 

Nederlands

5

 

 

plastische opvoeding

1

logo deinze

techniek

2

wiskunde

5

 

 

 

 

* De mogelijke combinaties vindt u op de pagina modules in de eerste graad A