Eerste graad B

Het lessenrooster van het eerste jaar B-stroom telt 32 uren. Hiervan besteden we 30 uur aan de eindtermen voor de B-stroom. We vullen deze uren vooral projectmatig in. Zo worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen gegeven in één vak project algemene vakken. Dit wordt gegeven door maximaal twee leraren om ook zo het aantal leraren rond de klas klein te houden. Op die manier leren zij je beter en sneller kennen zodat de overstap van de basisschool naar de middelbare school kleiner wordt. 

De twee aanvullende uren zijn op onze school modulair. Om de 6 weken kies je voor een keuzemodule (in het oranje op de afbeelding) die in het teken staat van studiekeuze na de eerste graad. Deze gaan door op campus Volhardingslaan op woensdagvoormiddag zodat iedereen van beide campussen kan deelnemen (dit wordt aangevuld met 2 uren levensbeschouwelijk vak zodat leerlingen de volledige voormiddag les volgen op deze campus). Dit zijn de zogenaamde VVV-modules.

NIEUW: 1 B met hoofdmodule VOETBAL

Ben je een voetballer in hart en nieren? Op onze school krijg je vier uur per week een opleiding voetbal. Niet van de leerkracht lichamelijke opvoeding, wel van gediplomeerde trainers van KMSK Deinze. Naast techniek zal er ook aandacht zijn voor onder andere videoanalyse en anatomie. Het is dus niet zomaar enkele uren per week balletjes trappen. De lessen voetbal worden gegeven binnen de schooluren en vormen een evenwaardig onderdeel van je lessenpakket. Daarnaast zal je net zoals de andere eerstejaars op woensdagvoormiddag kiezen voor de VVV-modules. De lessen voetbal worden niet beoordeeld op punten, tijdens de open klassenraden zal er meermaals gecommuniceerd worden met de ouders en de leerlingen over de vooruitgang en schoolresultaten. Deze blijven van primair belang, een gezond evenwicht is essentieel. Om deze trainingen kwaliteitsvol aan te bieden, starten we met een klas van maximum zestien leerlingen in 1A en 1B. Zo komen deze leerlingen wel tot een lessentabel van 34 lesuren per week.

Vanaf 1 september 2019 kan je met een getuigschrift lager onderwijs niet starten in 1B (in de loop van het schooljaar kan een overstap wel met een toelatingsklassenraad). Als je geslaagd bent in 1B kan je de overstap maken naar 1A; hiertoe steken we al twee uur Engels en twee uur Frans in om deze overstap beter voor te bereiden. Je kan ook kiezen voor het tweede beroepsvoorbereidende leerjaar. Je keuze van beroepenveld (hout, schilderen, kantoor - verkoop, verzorging,...) wordt voorbereid enerzijds in de uren STEAM en anderzijds in de uren VVV-module. 

BVL hout