tweede graad Latijn

tweede graad

Latijn

 

Algemeen gedeelte

LATB

LATA WET

aardrijkskunde

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

fysica

1

1

geschiedenis

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

levensbeschouwelijk vak

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

4

4

 

 

 

Specifiek gedeelte

4    

Latijn

4

4

 

 

 

Complementair gedeelte

4

4

biologie

 

1

chemie   1
Engels 1  
Frans 1  
fysica   1
informatica 1 1 **
wiskunde differentiatie 1 1
     
Aantal lesuren per week

32

32

     

 

   

** Dit vormt voor deze richting een 33ste lesuur en is dus niet verplicht. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u een formulier waarop u aangeeft of uw zoon/dochter dit lesuur al dan niet zal volgen.

lachend meisje