VVV-modules

Basislestijdenpakket en modules

Het lessenrooster van het eerste jaar A-stroom telt 32 uren. Hiervan besteden we 28 uur aan de eindtermen voor de A-stroom (brede eerste graad). Het basislestijdenpakket is hetzelfde voor alle leerlingen binnen de A-stroom. De vier aanvullende uren zijn op onze school modulair. Je kiest voor één module van twee uren voor het volledige schooljaar (voor 1 B zit dit reeds in de uren STEAM en hoeft geen keuze voor een hoofdmodule gemaakt worden).

Je hoofdmodule bepaalt  de keuze van campus. Daarnaast kies je om de 6 weken voor een keuzemodule die in het teken staat van studiekeuze na de eerste graad. Deze gaan door op campus Volhardingslaan op woensdagvoormiddag zodat iedereen van beide campussen kan deelnemen (dit wordt aangevuld met 2 uren levensbeschouwelijk vak zodat leerlingen de volledige voormiddag les volgen op deze campus). Dit zijn de zogenaamde VVV-modules.

Hoofdmodules en VVV-modules

De hoofdmodules zijn:

° Latijn (campus Peter Benoit)

In de module Latijn maak je kennis met de grote schrijvers uit de Oudheid: Ovidius, Vergilius, ...  Je leert de basis van een nieuwe taal met bijhorende woordenschat, zinsconstructie waarmee je je taalvermogen aanscherpt, ook op het vlak van de moderne talen. Je traint het ‘analytisch denken’, wat ook in de wetenschappelijke vakken en wiskunde heel belangrijk is.

° wetenschappen (campus Peter Benoit)

In deze module komen verschillende disciplines aan bod. Je verdiept je in biologie, fysica en chemie, gepaard gaand met een stevige dosis wiskunde. Wetenschappen stimuleren het wetenschappelijk logisch en probleemoplossend denken, het experimenteren en zelfstandig leren, een kritische geest, nauwkeurigheid en orde. 

° Creatie en vormgeving (campus Volhardingslaan)

Ben je creatief en ondernemend? Ben je sociaal aangelegd en werk je graag met kinderen of andere doelgroepen? Kies dan voor de module creatie en vormgeving. Over het hele jaar komen verschillende projecten aan bod waarbij je zowel nadenkt over  het financieel - commerciële kaartje dat vast hangt aan hetgeen je wil creëren. We vertrekken daarbij vanuit jouw interesses.

° STEM (campus Volhardingslaan)

Deze nieuwe module past volledig in het STEM-kader ontwikkeld door de Vlaamse overheid (Science, Technology, Engineering en Mathematics).  Je past wetenschappelijke, wiskundige, economische, sociale en praktische kennis toe om te innoveren, te analyseren en om bestaande en nieuwe processen te verbeteren.

° Voetbal in samenwerking met SK Deinze (campus Volhardingslaan) - ook voor 1B!

Ben je een voetballer in hart en nieren? Op onze school krijg je vier uur per week een opleiding voetbal. Niet van de leerkracht lichamelijke opvoeding, wel van gediplomeerde trainers van KMSK Deinze. Naast techniek zal er ook aandacht zijn voor onder andere videoanalyse en anatomie.Het is dus niet zomaar enkele uren per week balletjes trappen. De lessen voetbal worden gegeven binnen de schooluren en vormen een evenwaardig onderdeel van je lessenpakket. Daarnaast zal je net zoals de andere eerstejaars op woensdagvoormiddag kiezen voor de VVV-modules. De lessen voetbal worden niet beoordeeld op punten, tijdens de open klassenraden zal er meermaals gecommuniceerd worden met de ouders en de leerlingen over de vooruitgang en schoolresultaten. Deze blijven van primair belang, een gezond evenwicht is essentieel. Om deze trainingen kwaliteitsvol aan te bieden, starten we met een klas van maximum zestien leerlingen waarbij deze leerlingen samen zitten met anderen voor vakken als wiskunde en Nederlands.

De VVV- modules zijn:

De VVV-modules helpen je je talenten, interesses en vaardigheden te ontdekken in kleine groepen tussen 14 - 18 lln). De modules zijn afgestemd op de domeinen waarvoor je kan kiezen in de bovenbouw. Leerlingen komen hierdoor enkel niet in contact met het domein Land- en tuinbouw.

  • Economie en Organisatie
  • Kunst en Creatie (KSO - niet op onze school)
  • Maatschappij en Welzijn
  • Sport (enkel voetbal in de bovenbouw)
  • STEM
  • Taal en Cultuur
  • Voeding en Horeca

Ze worden georganiseerd in periodes van 6 weken waarbij je bij inschrijving je eerste module kan kiezen. Om de zes weken maak je een nieuwe keuze waarbij je telkens extra uitleg krijgt over wat de VVV-module voor die weken zal inhouden.  Bijsturen kan in samenspraak met de klassenraad.

In periode 3 ben je verplicht een module te kiezen die je nog niet deed in dat schooljaar of in die graad. Hiermee willen we je aanzetten tot het leren kennen van iets nieuws.De klassenraad kan je hierin een advies geven.

planning:

periode 1: september - herfstvakantie

periode 2: herfstvakantie - kerstvakantie

periode 3: kerstvakantie - 1 week voor de krokusvakantie

periode 4: 1 week voor krokus - paasvakantie

periode 5: paasvakantie - zomervakantie

 

° Eco - atelier

Neem je graag initiatief of droom je ervan om later jouw eigen bedrijf te starten? Heb je de vaardigheden om verbanden te leggen, te analyseren en durf je beslissingen te nemen? Maak je graag een succesvolle promotiecampagne voor jouw product? Word jij een succesvolle manager?

° Engineering (deze module wordt enkel aangeboden in periode 3 en 5)

Bouw je graag je eigen spelcomputer? Leer je met plezier een aantal elektronicacomponenten kennen? Wil je leren werken met een soldeerbout? Wil je te weten komen of dit je ligt en interesseert?

° Latijn

Verdiep je je graag  in de sappige en boeiende verhalen van de mythologie en Romeinse geschiedenis? Wil je ontdekken hoeveel Romeinse overblijfselen terug te vinden zijn in onze moderne maatschappij (in de literatuur, politiek, architectuur, theater,...)? Maak je graag kennis  met de grote schrijvers uit de  Oudheid: Ovidius, Vergilius, Cicero, Plinius,...

° Lingolab

Verdiep je je graag in zinsontleding? Verken je nieuwsgierig de taal van de media (film - radio - televisie - boek)? Gaat de tijd sneller als je een stukje mag schrijven? Maak je liever een combinatie van woord en beeld?

° mens en creativiteit

Ben je muzikaal aangelegd of sta je graag op het  podium? Breng je met potlood en verf graag kleurrijke kunst voort? Ben je geïnteresseerd in de werking van de menselijke geest? Wil  je meer te weten komen over  menselijk gedrag?

° music@school

Ben je muzikaal aangelegd of sta je graag op een podium? Heb je een bijzondere interesse voor muziek en wil je actief met muziek aan de slag? Zing je graag, speel je een instrument of wil je dit graag eens uitproberen? Wil je meer zicht krijgen op hoe muziek is opgebouwd of een liedje wordt gemaakt? Wil je samenwerken naar een eindproduct naar keuze of interesse?  Musiceer dan samen  en werk  naar een eindproduct naar keuze en interesse.

° sciencelab

Zijn die twee uren STEM of wetenschappen voor jou niet genoeg? Steek je graag je handen uit de mouwen in het labo? Ben je benieuwd naar wat de theorie in de praktijk betekent? Ben jij een “problem solver”? 

° sport

Zijn die twee uren lichamelijke opvoeding voor jou lang niet genoeg? Zet je graag verder in op jouw favoriete sport en maak je met plezier kennis met nieuwe disciplines? Met de module sport steek je meteen twee uur extra sport op zak. Je krijgt een gevarieerd sportmenu op je bord, afgestemd op jouw interesses!

° hout (deze module wordt enkel aangeboden in periode 3 en 5)

Ben je benieuwd wat je waard bent met een hamer en zaag in de hand? Werk je graag nauwkeurig? Gebruik je graag je rekenvaardigheden in de praktijk? Verken dan jouw skills in deze module.

° schilderen (deze module wordt enkel aangeboden in periode 3 en 5)

Ben je benieuwd wat je waard bent met een borstel en penseel in de hand? Werk je graag nauwkeurig? Gebruik je daarbij graag je creativiteit in de praktijk? Verken dan jouw skills in deze module.