Wetenschappen

Wetenschapper, dat wil ik worden!

In de richting Wetenschappen wordt de studie van de natuurverschijnselen, de levensloze en levende materie uitgediept in de vakken fysica, chemie en biologie. Deze studierichting legt vooral de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze en labovaardigheden. In combinatie hiermee krijg je een stevig pakket wiskunde te verwerken dat zeer uitdiepend mag worden genoemd.

De lessen

Tijdens de lessen wordt er veel van je verwacht: drang naar inzicht, zin voor nauwkeurigheid en analyse, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, planmatig werken, ... Als resultaat word je een echte wetenschapper die goed is in logisch en probleemoplossend denken, experimenteren, zelfstandig leren, wetenschappelijk onderzoek en kritisch denken.

Binnen de wetenschappelijke vakken maken de leerlingen ook kennis met ‘onderzoekscompetenties’. Dit houdt in dat ze via een sterk geleid stappenplan alle onderdelen van ‘onderzoeken’ onder de knie krijgen: hoe stel ik een goede onderzoeksvraag op, welke onderzoeksmethodes bestaan er allemaal, welke bronnen gebruik ik best, hoe kan ik best rapporteren, ... In de derde graad kiezen ze een OC binnen één van hun poolvakken.

Met een sterke basis in wiskunde en wetenschappen krijg je de ideale voorbereiding om later volgende studies aan te vatten: ingenieur, dierenarts, chemicus, apotheker, (tand)arts, biochemicus, fysicus, ...