Wiskunde derde graad

Wiskunde

De wiskunde is de muziek der rede

In deze studierichting met 5 of 8 uur wiskunde klimt het onderwijs binnen het vak naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Hou jij van abstract denken en stel je graag alles in vraag? Interesseer je je voor de nieuwste ontwikkelingen en spitstechnologieën in de wiskunde en wil je daartoe creatief bijdragen? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in het dagelijkse leven zoals muziek of kunst? Kies dan zeker voor de pool Wiskunde!

De lessen

 • Je leert abstract en theoretisch denken en geschikte formules selecteren.
 • Je kan je in een probleem vastbijten om tot een oplossing te komen.
 • Je leert de bruikbare gegevens te selecteren en ze te onderscheiden van het ge-vraagde.
 • Je werkt systematisch en hiërarchisch en weet de verschillende stappen die moeten leiden tot de oplossing van elkaar te onderscheiden.
 • Je maakt bij het oplossen van de problemen gebruik van ICT.
 • Je maakt kennis met reële problemen die door toedoen van de wiskunde een oplos-sing kregen.

Volgende opleidingen hebben onze oud-leerlingen met succes aangevat:

 • Burgerlijk Ingenieur
 • Burgerlijk Ingenieur Architect
 • Bio-ingenieur
 • Industrieel Ingenieur
 • Wiskunde
 • Geneeskunde
 • ...