derde graad humane wetenschappen

derde graad

humane wetenschappen

Algemeen gedeelte

22

aardrijkskunde

1

biologie

1

chemie

1

Engels

2

Frans

3

fysica

1

geschiedenis

2

lichamelijke opvoeding

2

levensbeschouwelijk vak

2

wiskunde

3

 

 

Specifiek gedeelte

7

cultuurwetenschappen

3/4

gedragswetenschappen

4/3

 

 

Complementair gedeelte

3

cultuurwetenschappen 1/0
filosofie 2
gedragswetenschappen 0/1
toegepaste informatica 1**/1**
   

Aantal lesuren per week

32

** Dit vormt voor deze richting een 33ste lesuur en is dus niet verplicht. Bij aanvang van het schooljaar krijgt u een formulier waarop u aangeeft of uw zoon/dochter dit lesuur al dan niet zal volgen. 

lachende pubers